Domů | Fotografie našich členů | Galerie | Kontakty | Admin
Hlavní menu:
 • Výdej povolenek
 • Přihláška
 • Naše revíry
 • Akce pořádané v minulosti
 • memoriál
 • Dětské rybářské závody 2016
 • ceny
 • Přihláška do MO ČRS Plzeň 3eCity  (ke stažení - word)
  Přihláška do MO ČRS Plzeň 3eCity - přestup (ke stažení - word)


   

  Žádost o přijetí za člena MO ČRS Plzeň 3 - eCity /nový člen /

   

  Já ............................................................                             Rč. ........................................

   

  Bytem:...........................................................................................

   

  PSČ.........................

   

  Tel:.........................................                                     Email:...............................................

   

  OP:.......................................                                      Ryb.lístek č:     

                                                             

                                                                    Vydán kým  ………………………  Dne :.............……                                                                                                      

   

  žádám o přijetí za člena MO ČRS Plzeň 3 – City.

   

  Prohlašuji, že dosud nejsem členem ČRS a v předcházejících dvou letech jsem též členem nebyl. S předpisy pro výkon rybářského práva jsem se seznámil a zavazuji se je dodržovat. Současně se zavazuji nezavdávat  při výkonu rybářského práva svým chováním důvody k zahájení kárných opatření. Pokud by však přesto nastala situace, že svým chováním poškodím dobré jméno MO ČRS Plzeň 3 - eCity  /např. postih od rybářské stráže/ zavazuji se uhradit MO ČRS Plzeň 3 - eCity smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč.

  Nemám námitek proti zveřejnění mého členství v organizaci na internetu v rozsahu

  informací poskytovaných o všech členech a dávám proto souhlas s poskytnutím svých

  osobních dat k tomuto účelu.Členský podíl /pouze starší 18let/ spolu s ostatními platbami

  jsem složil na účet organizace dne………….  .

   

  K žádosti  přikládám 1 fotografii (a kopii OP v části s fotografii při korespondenčním jednání).

   

  Podpisem současně dávám souhlas se zpracováním svých osobních údajů v informačních

  systémech organizace  a jejich nadřízených složek (ČRS )

   

   

   

  V Plzni ........................                       ………………...........................  

                                                               podpis /do 18let  + zák.zástupce/

   

   

   

  další poznámky,podněty,připomínky:

   vzor platný od 1.12.2013

  Partneři:

  SK Berounka, o.s.  
  Reklama:
  www.AutoDoc.cz
   

  zlatá horečka na Berounce - Hon za zlatem